Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Kopen

 

Site map:

VVE

 

Buitenplaats Herkingen 1a

3249 BX Herkingen

Info@herkingenwest.nl

Het park Plan Herkingen West is een co÷peratieve vereniging van eigenaren. Het eerste doel van de co÷peratie is het in stand houden van de gezamenlijke infrastructuur. Dit gebeurt doormiddel van een Bestuur en een technische commissie.

De co÷peratie int daarvoor een parkbijdrage en onderhoudsbijdrage (in 2017 675+250 euro) bij haar leden. Daarnaast wordt gezamenlijk vuilafvoer en waterlevering geregeld wat ook naar de leden wordt doorbelast (gemiddeld 110 euro)

De grootste uitgave is de bijdrage die aan het naastgelegen park betaald wordt voor gebruik faciliteiten, ondersteuning van de beheerder en gezamenlijk groenonderhoud.

Daarnaast zijn er kosten voor het onderhoud van park infrastructuur, utiliteiten en levering van CAI signaal.

Er is een jaarlijkse ledenvergadering waar jaarcijfers, begroting en onderhoudsplannen worden besproken en goedgekeurd.

Naast haar primaire taak probeert het bestuur van de co÷peratie het verblijf op het park zo aangenaam mogelijk te maken middels het organiseren van activiteiten, het promoten van zelfwerkzaamheid en het handhaven van het recreatieve karakter van het park.

Documenten:

ĹMijnheer de voorzitter, mag ik u er op wijzen dat de BBQ erg geslaagd was dit jaar en dat ik een motie tot herhaling hiervan wil indienen.ĺ

Faciliteiten

Activiteiten

Huren

Kopen

VVE