Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Site map:

Kopen

 

Site map:

VVE

 

Buitenplaats Herkingen 1a

3249 BX Herkingen

Info@herkingenwest.nl

‘Senioren hangplek, praathuis, visbank 2, wie heeft een leuke naam ?’

Er bestaan verder zorgen omtrent het gebruik van de ontmoetingsplaats. Het is niet de bedoeling dat de plek gebruikt gaat worden door niet leden. De ontmoetingsplaats voor de Herkingse Jeugd moet bij de visbank blijven. Ook mag het natuurlijk niet gaan leiden tot extra zwerfvuil. De rust op het park is een belangrijke eigenschap die iedereen graag gehandhaafd ziet.

Wij zijn echter van mening dat de gekozen centrale plek zorgt voor voldoende sociale controle. Dat na gebruik de boel opgeruimd dient te worden spreekt voor zich en de in het reglement beschreven rusttijden en nachtrust blijven van kracht.  De investering is beperkt en indien het blijkt dat de plek leidt tot overlast is het eenvoudig om het meubilair weer weg te halen. Het creëren van een laagdrempelige centrale plek, en daarmee meer samenhang als vereniging is echter van onschatbare waarde.

Het voorstel om een terras met picknicktafel te creëren zal woorden gepresenteerd in de komende ledenvergadering en in stemming worden gebracht als onderdeel van het meerjaren onderhoudsplan.

Voorstel Ontmoetingsplaats:

Tijdens de mosselavond in september 2014 is het idee geboren, om een plek te creëren waar je gezellig met mede leden wat kunt praten. De achterliggende gedachte hiervan is dat het voor iedereen prettiger verblijven is als je de andere leden kent. Ook zou dit kunnen leiden tot een breed gedragen mening over hoe de huisjes op ons park te gebruiken. Wat begon als een simpele picknicktafel, werd geïnspireerd door ‘de Visbank’ in Herkingen, een ‘praathuis’ met tafel en overkapping. Voordat de bouw begint wil het bestuur hierbij de mening van haar leden peilen.

 

De natuurlijke plek voor een ‘senioren hangplek’ lijkt het stukje achter de bosschage, bij de twee bomen, met zicht op de speeltuin. Dit is ook waar de laatste BBQ en mosselavond hebben plaatsgevonden.

Jos heeft het idee vertaald in een concreet voorstel met offerte, wat in de ledenvergaderingen in 2015 is besproken. In beide sessies was de reactie van de aanwezige leden erg positief. De avond na de tweede sessie van de vergadering was het zelfs reden voor sommige leden om alvast een prototype te creëren. Bovenstaande foto toont aan dat het blijkt te werken: Het simpelweg ophangen van een bordje ‘praathuis’ en het plaatsen van een picknick tafel leid spontaan tot een gezellige avond. Enkele opmerkingen die gemaakt zijn gedurende de vergadering en na overleg met direct omwonende, waren echter wel aanleiding om de ambitie enigszins aan te passen.

Om niet in een langdurige vergunningprocedure verstrikt te raken, is het voorstel om in eerste instantie de overkapping achterwege te laten.   Dit zou eventueel in een later stadium, na goedkeuring van de ledenvergadering, en bij gebleken behoefte alsnog gebouwd kunnen worden. Hiermee wordt tevens de zorg omtrent mogelijk vandalisme een stuk kleiner, en is er nog nauwelijks sprake van onderhoud. Tevens houden we hierdoor de kosten laag op ongeveer 1400 euro.

 

 

 

 

Faciliteiten

Activiteiten

Huren

Kopen

VVE